Ahojte priaznivci futbalu ŠK Bernolákovo.

V najbližšej dobe sa môžete rozhodnúť, komu poskytnete 2% zo svojich daní.

Sme futbalový klub, ktorý v súčasnej situácii pandémie COVID-19 v súlade s pravidlami naďalej aktívne pracuje v súťažiach riadených BFZ vo všetkých vekových kategóriach. V predchádzajúcich rokoch sme dosiahli pekné výsledky s mládežou. Ako každý šport aj ten náš je závislý na finančných prostriedkoch, ktorých však nikdy nie je dosť, a preto by sme Vás aj touto cestou chceli požiadať o to, aby ste svoje 2% z dane poukázali nám a podporili náš klub ŠK Bernolákovo.

Nižšie sú informácie a link na predvyplnené tlačivo, do ktorého stačí vpísať Vaše údaje a spolu s potvrdením o zaplatení dane (pri požiadaní o zúčtovanie dane z príjmu za rok 2020 musíte požiadať mzdovú učtáreň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane) nasledne ho zaslať na daňový úrad alebo odovzdať niektorému z členov ŠK Bernolákovo, ktorý sa postará o odovzdanie na daňovom úrade.
Za Vašu podporu Vám ďakuje športová mládež a členovia ŠK Bernolákovo.

2% z dane tlačivo predvyplnené ŠK Bernolákovo

Vyhlásenie (editovateľné PDF)