Športový klub Bernolákovo

Areál Jána Popluhára Bernolákovo

Športový areál Jána Popluhára

Počet aktívnych tímov

ŠK Bernolákovo

rokov futbalu v Bernolákove

športový klub ŠK Bernolákovo podporujú :

GDPR
OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre hráčov, trénerov, členov realizačného tímu, členov ŠK Bernolákova, zákonných zástupcov a iných osôb