Športový klub Bernolákovo

2% zo svojich daní pre ŠK Bernolákovo

V najbližšej dobe môžete rozhodnúť o tom, komu poskytnete 2% zo svojich daní.

Areál Jána Popluhára Bernolákovo

Športový areál Jána Popluhára

2% zo svojich daní

V najbližšej dobe môžete rozhodnúť o tom, komu poskytnete 2% zo svojich daní.

Ako každý šport aj ten náš je závislý na finančných prostriedkoch, ktorých však nikdy nie je dosť, a preto by sme Vás aj touto cestou chceli požiadať o to, aby ste svoje 2% z dane poukázali nám a podporili náš klub ŠK Bernolákovo.

TLAČIVO A ÚDAJE ŠK Bernolákovo

ďakujeme

PREHĽAD NASLEDUJÚCICH ZÁPASOV 

Počet aktívnych tímov

ŠK Bernolákovo

rokov futbalu v Bernolákove

športový klub ŠK Bernolákovo podporujú :

GDPR
OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre hráčov, trénerov, členov realizačného tímu, členov ŠK Bernolákova, zákonných zástupcov a iných osôb