Športový klub ŠK Bernolákovo podporujú :

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Bernolákovo

WHW s.r.o BETONÁRKA v Bernolákove

INGA-stav s.r.o. stavebná firma

PROMOPOINT