4.6.2022 bola odhalená pamätná tabula Jána Popluhára

najlepšieho slovenského futbalistu  20. storočia