POZVÁNKA

Športový klub Bernolákovo Vás pozýva na

výročnú členskú schôdzu

futbalového klubu, ktorá sa uskutoční dňa :

21. apríla 2022 /Štvrtok/ o 19.00 hod.

v zasadačke kultúrneho domu v Bernolákove (malá sála).

Verím, že svoje pracovné a osobné povinnosti si zariadite tak, aby ste sa mohli výročnej členskej schôdze zúčastniť. Poprosíme Vás aby ste si priniesli so sebou aj členský preukaz z roku 2021. Ostatní účastníci na základe pozvánky sú vítaní, dozvedia sa informácie o klube a môžu sa zapojiť do diskusie.

U p o z o r n e n i e :

Pripomíname všetkým členom (ktorí majú členský preukaz), že na valnom zhromaždení budú môcť zaplatiť členský príspevok na sezónu 2022/2023, ktorý oprávňuje členov hlasovať a umožňuje na bezplatný vstup na domáce zápasy. Ostatní, ktorí nedisponujú členským preukazom si ho budú môcť zakúpiť, ČO ALE NIE JE PODMIENKA ÚČASTI, je to dobrovoľné. Zároveň žiadame aby ste dodržiavali platné nariadenie úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s nákazou KORONAVÍRUSU.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Športový klub Bernolákovo

     JUDr. Martin Mravec

               Prezident