POZVÁNKA

Športový klub Bernolákovo Vás pozýva na

členskú schôdzu

futbalového klubu, ktorá sa uskutoční dňa :

14. júna 2022 /utorok/ o 20.00 hod.

na štadióne J. Popluhára v Bernolákove (prístrešok Roland)

Verím, že svoje pracovné a osobné povinnosti si zariadite tak, aby ste sa mohli výročnej členskej schôdze zúčastniť. Poprosíme Vás aby ste si priniesli so sebou aj členský preukaz z roku 2021. Ostatní účastníci na základe pozvánky sú vítaní, dozvedia sa informácie o klube a môžu sa zapojiť do diskusie. Hlavným bodom programu bude voľba štatutárov ŠKB.
U p o z o r n e n i e:
Pripomíname všetkým členom (ktorí majú členský preukaz), že na valnom zhromaždení budú môcť zaplatiť členský príspevok na sezónu 2022/2023, ktorý oprávňuje členov hlasovať a umožňuje na bezplatný vstup na domáce zápasy. Ostatní, ktorí nedisponujú členským preukazom si ho budú môcť zakúpiť, ČO ALE NIE JE PODMIENKA ÚČASTI, jedná sa o dobrovoľné členské.
Tešíme sa na Vašu účasť. Športový klub Bernolákovo
JUDr. Martin Mravec
Prezident.

Športový klub Bernolákovo

     JUDr. Martin Mravec

               Prezident